5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 5.00 (1 đánh giá)